Kaj je osebni stečaj

V kolikor ste prezadolženi ter insolventni imate pravico do osebnega stečaja. Z osebnim stečajem pridobite možnost odpusta dolgov za poskusno dobo 2-5 let, kar pomeni da iz svojega premoženja v okviru svojih zmožnosti poplačate svoje upnike, za del dolgov pa vam sodišče omogoči odpust.

Odpustijo se lahko vsi dolgovi razen preživnine, odškodnin zaradi dela, prispevkov za delovno razmerje zadnjih 12 mesecev ter vsi ostali privlegirani dolgovi.

Po preizkusni dobi 2-5 let se vam vsi dolgovi ter obveznosti ODPUSTIJO!Pogoji za osebni stečaj ter odpust obveznosti:

 • Dolgovi presegajo vrednost premoženja.
 • Zamujanje s plačili za obdobje največ 2 mesecev.
 • Aktivno iskanje zaposlitve (v kolikor ste brezposelni).
 • Nekaznovanost zoper premoženje ali gospodarstvo, ki še ni izbrisano.
 • Nezapadanje v nove dolgove.
 • Ste stečajni dolžnik in še nimate odpuščenih obveznosti iz zadnjih 10 let .
 • Neodplačano ravnanje s premoženjem v zadnjih 3 letih.

Kdo vse ima pravico do osebnega stečaja?

 • Fizične osebe.
 • Samostojni podjetniki.
 • Odvetniki.
 • Notarji.
 • Izvršitelji.